KARGO

KARGO zamieszkała w Cleveland, Ohio, USA, w towarzystwie dwóch suk owczarka niemieckiego i kotów. Jest szkolony do IPO.