Sport kynologiczny i praca użytkowa psów ipo fh

Wszyscy wiemy, iż psy wykorzystywane są w wielu dziedzinach naszego życia. I tak na przykład:

  • W policji, straży granicznej do wykonywania różnych zadań (pies patrolowy, pies tropiący, wykrywający materiały wybuchowe, narkotyki itp.).
  • Psy ratownicze pracujące w różnych specjalnościach (regulaminy dostępne tutaj: http://www.storat.pl/strony/reg.php ):

pies tropiący (RH- F)
pies poszukiwawczy (RH- FL)
pies gruzowy (RH-T)
pies lawinowy (RH-L)
pies wodny (RH-W)

  • Psy asystujące osobom niepełnosprawnym
  • Psy terapeuci
  • Psy pasterskie i zaganiające (FCI-HWT, regulaminy dostępne tutaj:

http://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php/psy-pasterskie/regulamin

 

Rodzaje egzaminów i zawodów psów sportowych w Polsce:

 

  • Egzaminy „polskie”

 

  1. Psów Towarzyszących 1, 2, 3 stopnia (PT)

Egzaminy i zawody Psów Towarzyszących mają na celu ocenę stopnia wyszkolenia psa i jego

zdolności do współpracy z człowiekiem w zakresie posłuszeństwa. Dają możliwość sportowej

rywalizacji.

Regulamin dostępny tutaj:

http://www.zkwp-szkolenia.pl/images/2014/PT/regulamin_egzaminow_zawodow_pt_1_2_3_stopnia.pdf

  1. Psów Towarzysząco-Tropiących 1, 2, stopnia (PTT)

Rozszerzenie egzaminu PT o elementy pracy węchowej psa.

Regulamin dostępny tutaj:

http://www.zkwp-szkolenia.pl/images/2014/PT/regulamin_egzaminow_ptt_1_2_stopnia.pdf

 

Do egzaminów PT i PTT mogą przystępować psy bez limitu wiekowego.

 

  • Egzaminy według regulaminów FCI:

Międzynarodowe egzaminy psów użytkowych oraz międzynarodowe egzaminy psów tropiących:

3. Egzamin psów towarzyszących z testem zachowania oraz sprawdzeniem znajomości regulaminu u przewodnika (BH/VT).

Egzamin składa się z części posłuszeństwo (dla zaliczenia należy zdobyć 70% punktów) i części socjalnej, do której przywiązuje się dużą wagę (nie zaliczenie powoduje nie zaliczenie całego egzaminu).

Ponadto, egzamin ten konieczny jest (wg FCI) do przystąpienia do egzaminów IGP i IFH.

4. Egzaminy IGP (dawniej IPO):

v IGP VO – stopień wstępny

v IGP 1

v IGP 2

v IGP 3

Każdy z powyższych egzaminów składa się z 3 części:

A – ślady

B – posłuszeństwo

C – obrona

Aby zaliczyć egzamin należy z każdej części otrzymać minimum 70% punktów.

 5. Egzaminy psów tropiących IFH:

v IFH V

v IFH 1

v IFH 2

v IGP-FH (dwa ślady IFH2 rozwiązane w dwóch kolejnych dniach)

 

6. Oraz kombinacje powyższych egzaminów nie dające certyfikatu użytkowości:

Egzaminy psów użytkowych GPr 1- 3 = odpowiednie stopnie IGP w częściach B i C.

Egzamin psów tropiących FPr 1- 3 = odpowiednie stopnie IGP w części A.

Egzamin z posłuszeństwa UPr 1-3 = odpowiednie stopnie IGP w części B.

Egzamin z obrony SPr 1-3 = odpowiednie stopnie IGPO w części C

Egzamin z rewirowania za przedmiotami StPr 1-3

Egzamin na przydatność11. do hodowli – IGP ZTP – ślad + posłuszeństwo + obrona.

7. Egzaminy z posłuszeństwa IBGH 1-3.

8. Egzamin wytrzymałościowy IAD.

Limity wiekowe:

15 miesięcy            –              BH/VT, IGP VO, FPr1-3, UPr 1-3, StPr, IFHV, IGBH1-3

16 miesięcy                –           IAD

18 miesięcy            –              IGP ZTP, IGP 1, GPr 1-3, SPr1-3, IFH1, IFH2

19 miesięcy            –              IGP 2

20 miesięcy            –              IGP 3, IGP FH

 

Regulaminy egzaminów 3 do 8 znajdują się tutaj:

 http://www.zkwp-szkolenia.pl/images/2019/uzytkowe/Regulaminy/Midzynarodowy_Regulamin_Egzaminw_FCI_2019_PL.pdf

 

9. Regulamin Agality FCI

Agality jest dyscypliną sportu, gdzie celem jest pokonywanie przez psa przeszkód, co pozwala ocenić ich inteligencję, sprawność, szybkość. Zawody przeprowadza się w 3 kategoriach:

S – small – poniżej 35 cm w kłębie

M – medium – 35 do 43 cm w kłębie

L – large – powyżej 43 cm w kłębie

Brak limitu wiekowego, jednakże próby uznawane przez FCI są dla psów, które ukończyły 18 miesiąc życia.

Regulamin dostępny tutaj :

http://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php/agility/regulamin

 10. Międzynarodowy Egzamin Wyścigów Chartów FCI

Regulamin wraz z ograniczeniami wiekowymi dostępny tutaj :

http://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php/charty/regulamin

 11. Egzaminy i zawody Obedience

Trening obedience uczy psa działania w ścisłej współpracy z przewodnikiem i pod jego kontrolą.

 

4 klasy:

v Obedience 0 (powyżej 7 miesięcy)

v Obedience 1 (powyżej 10 miesięcy)

v Obedience 2 (powyżej 10 miesięcy)

v Obedience 3 (klasa mistrzowska, powyżej 15 miesięcy)

 

Regulaminy dostępne tutaj:

http://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php/psy-towarzyszace/regulamin

 

W wyżej wymienionych dyscyplinach sportu kynologicznego przeprowadza się zawody o różnej randze, które mogą się składać na Puchar Polski lub Championa Polski w danej dyscyplinie. Organizowane się także Mistrzostwa Świata w poszczególnych dyscyplinach.

 

Psy użytkowe podlegające próbom pracy mogą zdobyć tytuł Krajowego Championa Pracy oraz Międzynarodowego Championa Pracy (CACIT).

ipo fh ipo fh

*************Opracowała Marzena Gałczyńska*************

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *