Basanti

Basanti zamieszkała nieopodal Warszawy. Jest szkolona w kierunku IGP.