Bhadra

Bhadra zamieszkała w Szwecji. Jest szkolona w kierunku IGP.