Bhandu

Bhandu zamieszkał nieopodal Warszawy. Szkoli się w kierunku IGP.