Emir

Emir zamieszkał w Warszawie. Szkoli się u Beaty Wilk z planami na IGP i tropienie. Więcej o Emirze tutaj: https://www.facebook.com/emirrosapolonica

HD-A, ED-0/0, OCD-free, LTV-free, Spondy-free.

MDR1 genetic test – PCR
Wynik: genotyp N/N (+/+)
Badanie genetyczne w kierunku hiperurikozurii (PCR)
Wynik: genotyp N/N
Pituitary Dwarfism – PCR
Wynik: genotyp N/N (brak nosicielstwa)
Badanie PCR w kierunku mielopatii degeneracyjnej
Wynik: genotyp N/N (Exon 2)
Badanie PCR w kierunku długości sierści I
(sierść krótka / sierść długa)
Wynik: H1Hd1 SNP G284T: L/l
WYSZKOLENIE:
BH/VT, FPr-2