Etna

Etna zamieszkała w Wielkiej Brytanii, koło Cambridge. Będzie szkolona w kierunku IGP.